Monday, August 28, 2006

Happy Birthday Men!/Gelukkige Verjaardag Men!

Everyone wish Men a belated Happy Birthday! He turned 11 on Saturday. I was so busy I didn't get a chance to check his blog until today.

Iedereen wenst Men een late Gelukkige Verjaardag! Hij zette Zaterdag 11 aan. Ik was zo bezig ik kreeg geen kans om zijn blog tot vandaag te controleren.

1 comment:

men-a-men said...

Bedankt Leon!